Är det så att du har behov av skyddat boende, träningslägenhet, stödboende eller en jourlägenhet så kan Hemstaden hjälpa dig med det. Det finns trygga boenden hos hemstadenab.se. De har jobbat länge med att kunna erbjuda säkra och trygga lösningar för olika individer. Det utifrån olika behov. När det gäller skyddat boende så är det för dig som lever i en våldsam relation som, du behöver komma från. Idag är det många som lever på det sättet och vågar inte ta sig ur det. Med ett skyddat boende kan du och eventuella barn få en trygg tillvaro. Hemstaden erbjuder även andra former av lägenheter för den som har extra behov av stöd och hjälp.

Hemstaden kan hjälpa dig

Utöver skyddat boende så har Hemstaden även träningslägenheter och stödboenden. Det är för dig som behöver stöd att hantera din vardag. Du får hjälp med att leva ett liv som är självständigt och får även tillgång till bra hjälpmedel så att du ska kunna delta i sociala sammanhang. Sedan så finns det även jourlägenheter. Det är för er som så att säga hamnat mellan stolarna och inte får tag på en egen lägenhet. Det gäller föräldrar med barn som har behov av en tillfällig bostad. Under tiden ni bor i denna lägenhet så får ni även stöd och hjälp att hitta en egen lägenhet. Om det är så att du har behov av hjälp så finns det som sagt trygga boenden hos hemstadenab.se. Besök deras sida för att läsa mer om de olika boendetyperna. Där finns även deras kontaktuppgifter så att du kan kontakta dem direkt för att få den hjälpen du behöver.